Gi gave

Mer himmel på jorda

St Johannes menighet har flere aktiviteter med mange involverte. Frivillige og ansatte gjør en stor innsats for å opprettholde aktiviteter som vi har i menigheten vår.

Aktivitet koster penger – bli derfor med i givertjenesten slik at vi kan opprettholde og kanskje utvide kirkens tilbud til deg.

Vi ønsker:

• Å legge til rette for aktiviteter for barn og unge og deres familier.

• Å legge til rette for aktiviteter for mennesker i alle aldre.

Å delta i en fast givertjeneste til egen menighet gir glede, engasjement og tilhørighet. Beløpets størrelse og frekvens velger du selv. Det gis skattefradrag for gaver fra og med 500 kroner inntil kr 50 000 pr person i året. (2019)

På forhånd takk for gaven!